Dick Bruna (1)    Dick Bruna (2)    Dick Bruna (3)    Paffen    Caballero 
   NRC/H    Helsinki    Olivier B.    De broers Mendini    toen op het web 
   Tijdelijk    In de tang van J.P.    Erasmus    Arnhem    Dicht/Open    Afgang  
 

Zie ook Kromme tenen>>In de tang van J.P. (13)

Het langer dan nodig opslaan van persoonsgegevens, onder meer verkregen uit kentekenherkenning. En wellicht straks via de kilometerheffing. Het beschouwen van een ieder als potentiële verdachte. Het op ruime(re) schaal ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan toezichthouders. Waaronder boswachters en speelautomatencontroleurs.

In de tang van J.P. (12)

Bij monde van rechtsback Rouvoet: Allochtone meisjes moeten naar de sportclub. Anders blijven ze te dik. Gemeenten dienen druk uit te oefenen op de ouders. (januari 2010)

In de tang van J.P. (11)

Stel: je belt 112. Ook zonder simkaart in je mobieltje weet 'men' waar je bent. Via het zogeheten 'imei-nummer'. Waardoor lolbroeken en valse melders snel kunnen worden gevonden. Locatie en eigenaar. Op bellen zonder noodzaak staat maximaal 3 maanden gevangenis. Voor valse meldingen is dat maximaal vier jaar.

NRC Handelsblad 28 oktober '09

In de tang van J.P. (10)

Handvest van de Burger  Vol verplichtingen waaraan de burger moet voldoen. Ook wel geduid als: Verantwoord Burgerschap.

In de tang van J.P. (9)

Kunst moet kunnen worden gebruikt om het kabinetsbeleid uit te dragen.  Nicolien van Vroonhoven, Tweede Kamerlid CDA.

 

Commentaar 1>>
Commentaar 2>>


In de tang van J.P. (8)
Paspoort met biometrische kenmerken. De gezichtsscan is er al. En dankzij de Eerste Kamer (uitgezonderd D66, Groen Links en SP) komen daar nu ook de vingerafdrukken bij. Inclusief een centrale database, die 24 uur per etmaal door Big Brother valt te raadplegen. NRC Handelsblad (toch niet de meest opstandige onder ons) schrijft in een hoofdredactioneel commentaar: 'Naast de ov-chipkaart die uw reizen opslaat, de telecomdatabase met al uw gesprekken, e-mails en internetverkeer en het elektronisch patiëntendossier met al uw pillen en ziektes, nu dus ook uw gezicht en vingerafdrukken in een nationaal register.' Het wordt nog veel erger. Zo is binnenkort ook bekend waar we allemaal hebben geparkeerd. (juni 2009)

Per 21 september 2009 is het zover. Voor een nieuw paspoort worden vier vingerafdrukken afgenomen. Twee komen op een chip in de pas, alle vier komen ze terecht in een centraal bestand. Toegankelijk voor veiligheidsdiensten. NL als braafste jongetje in de Euroklas. Het parlement stemt toe en het land laat het gelaten over zich heen gaan...

Met instemming>>

In de tang van J.P. (7)
'Christelijke school mag homoleraar weigeren.' Kort door de bocht is dat de teneur die spreekt uit een uitgelekt advies van de Raad van State. Hetzelfde zou gelden voor kerken versus geestelijken. Basis voor dit standpunt is de omstandigheid dat bijzonder onderwijs en kerkgenootschappen op grond van Europese regels een grote vrijheid bezitten om 'beroepsvereisten' te stellen. Inclusief het uitvaardigen van een beroepsverbod, dus. Kennelijk. Waarmee de weg tevens open ligt voor homovijandige religies als de Joodse en de Islamitische. NL tolerant. Toch? (10 juni 2009)

In de tang van J.P. (6)
Een 'Christelijke' School te Emst (waar zeg je? E m s t ) stelt een homoleraar op non actief. Omdat hij openlijk uitkomt voor zijn geaardheid. Een flink deel van de Tweede Kamer schrikt. Hoed Plasterk houdt zich op de vlakte en verwijst door. Stuur maar iets of iemand naar de Commissie Gelijke Behandeling. Dat doet het COC.

In de tang van J.P. (5)
Scheiden? Bekijk het maar. De flitsscheiding is reeds afgeschaft. Onverwijld na het aantreden van Balkenende IV. Thans moet (ja, v.p. Rouvoet) eerst een ouderschapsplan worden ingediend. Na inspraak door de kids. Pas dan kunnen huwelijken of geregistreerde partnerschappen worden ontbonden. Moeite met zo'n plan? Gouden tijden voor bemiddelaars. Om het helemaal af te ronden komen er ook 'omgangshuizen'. Alwaar een niet-verzorgende ouder onder toezicht (!) het eigen kroost kan ontmoeten...

In de tang van J.P. (4)
Nog even en er mogen geen tv commercials voor leningen meer worden uitgezonden. Tussen 06:00 en 21:00 uur. Het liefst zouden coalitiegenoten CDA en PvdA een totaalverbod hebben opgelegd, maar zulks stuit op EU bezwaren. Ook de inhoud van de filmpjes wordt geknecht. Waarom juist deze spanne tijds wordt verkozen, is me een raadsel. Wie kijkt er nu om 06:01?

In de tang van J.P. (3)
Verplicht alcoholslot, verbod op bezit en aankoop van steekwapens (stiletto's, valmessen, vlindermessen), identificatieplicht in stemhokjes, eigenaar van een grotere coffeeshop wordt als crimineel beschouwd. Stadsdeel Centrum doet ook een duitje in de zak: géén confetti meer tijdens de Amsterdamse Gay Parade.

In de tang van J.P. (2)
Toch maar liever in eigen land met vakantie
(bij monde van de staatssecretaris van Economische Zaken).

In de tang van J.P. (1)
Vanaf 2 maart '09 moet iedereen onder de 20 jaar zich in de supermarkt legitimeren bij het kopen van alcohol en tabak. Verkoop onder de 16 is en blijft taboe. Vijftigduizend caissières zijn opgeleid om leeftijden te herkennen.


Uit de Groene Amsterdammer