CURRICULUM VITAE

Paul Mertz

Persoonlijke gegevens:
Achternaam:  Mertz
Voornaam:Paul
Geboren:20 juli 1938 te Amsterdam
Adres:Victorieplein 47-9, 1078 PD Amsterdam
Telefoon: 06 51 80 46 33 (mobiel)
E-mail:paul@mertzbv.nl
Internet:

www.paulmertz.nl

Opleidingen:
1950-1955:  Tweede HBS met vijfjarige cursus A, Amsterdam (2e O.H.S).
1955-1956:

E.O.P.B. (Economische Opleidingscursus voor de Praktijk van het Bedrijfsleven,
een éénjarige voorloper van de Hogeschool voor Economische Studies), Amsterdam.
1963:


Erkenningsexamen ROTA

Militaire Dienst
1959-1960:  


Koninklijke Luchtmacht.
Onder meer Public Relations bij de Second Allied Tactical Air Force (NATO), Mönchengladbach.

Beroepspraktijk (bezoldigd)
1956-1959:  Reclamebureau NPP, Direct marketing en business-to-business reclame, avant la lettre.
1960-1984:Reclamebureau Prad, Amsterdam.Full service reclame.
Account Director, Creative Director, Directeur, Voorzitter van de Directie.
Uit dien hoofde ook: Board member Lopex plc, Londen.
Opdrachtgevers onder meer: ABN, Albert Heijn, De Bijenkorf, Citroën, IBM, Mercedes-Benz,
Philips, Unilever, Het Nederlands Zuivelbureau (collectieve melkcampagne).
1984-heden:

Paul Mertz BV, Amsterdam.
Zelfstandig communicatie-adviseur.
Huidige en voormalige opdrachtgevers, onder meer:
Koninklijke Auping, Nederlandse Gasunie, Mauritshuis, Het Financieele Dagblad,
HP/De Tijd, Dordrechts Museum, Simon van Gijn (museum aan huis), Rabobank Nederland (kunstprojecten),
Concertgebouw, Designers Weekend, Een Grote Deen in Amstelveen (Arne Jacobsen),
Festival a/d Werf en Huis a/d Werf te Utrecht, Gemeentemuseum Arnhem, Holland in Vorm,
Interieur RAI (Nederlands en Italiaans design), Museum voor Volkenkunde Rotterdam,
Residentie-Orkest, Het Rembrandthuis, Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Stichting Goed Industrieel Ontwerp,
Vereniging Vrienden Joods Historisch Museum, VPRO, Natuurmonumenten, Noorder Dierenpark,
Theodoor Gilissen Bankiers, Vitra.
Alsook: Koninklijk Concertgebouworkest, Simonis&Buunk (Een keur aan kunst),
ABN AMRO (kunstprojecten, waaronder Gerrit Dou, Jeroen Bosch, The Past of the Present, Pieter Claesz.),
Groninger Museum (Het Russische landschap, Fatale Vrouwen), Gasunie (Repin, Diaghilev), SV Interieurgroep,
Cobra museum voor moderne kunst, NVVE, de HaagseMuziekdriedaagse.
De Nieuwe Kerk, Hermitage Amsterdam, Go China! (Assen,
Groningen), Prins Claus Fonds, Huis Marseille, Wijblij
(goede doelen BankGiro Loterij), Tefaf Maastricht,
Museum Plus Bus, Frans Hals Museum, Nationaal Historisch
Museum e.a.
Zie ook de rubriek werk>>

Overige activiteiten (bezoldigd)
1965-1975:  Docent Algemene Reclameleer, SRM, Amsterdam.
1976-1979:Docent Reclamenormen, SRM, AMsterdam.
1988-1998:Voorzitter jury VNU-Bladprijs.
1999:Voorzitter jury Mercuur-prijs.
1999-2005:

Jurylid leaders Ster+Cultuur.

Workshops, inspiratiebijeenkomsten e.d.
Maatschappelijke activiteiten en bestuursfuncties (onbezoldigd)
Cultureel Directeur Internationaal Cultureel- en Studentencentrum "De Drommedaris" te Enkhuizen,
onder andere 44 tentoonstellingen, talloze lezingen, concerten en muziek-uitvoeringen (1961-1966).
Diverse malen Lid van de Congrescommissie van het Genootschap voor Reclame en spreker (1964-1984).
Mede-oprichter en Bestuurslid Stichting Ideële Reclame (SIRE), Amsterdam (1966-1971).
Directeur Galerie Pribaut te Amsterdam (1966-1969).
Bestuurslid Genootschap voor Reclame, Amsterdam (1968-1972).
Lid Reclame Code Commissie, Amsterdam (1971-1973).
Mede-oprichter en Bestuurslid Stichting Bierkaai, welzijnsmarketing, (1971-1975).
Campagneleider SIRE: jeugdverkeersveiligheid (1971), bomen (1975-1978), klare taal (1980).
Jurylid Rizzoli Awards, Rome (1973, 1974).
Bestuurslid Stichting Strohalm, milieugroep, Utrecht (1973-1975).
Voorzitter Art Directors Club Nederland, Amsterdam (1973-1977).
Bestuurslid Stichting Het Nederlands Reclamemuseum (1973-1982).
Bestuurslid Stichting De Pinto, monumentenzorg (1974-1978).
Mede-oprichter en Bestuurslid Stichting Aarde (1976).
Mede-oprichter en Bestuurslid Stuurgroep Reclame (1977-1989).
Bestuurslid Vrienden van Diogenes, voorloper van Vrienden van de Amsterdamse binnenstad,
monumentenzorg (1982-1986).
Bestuurslid Stichting Kunst & Bedrijf, Amsterdam (1982-1987).
Voorzitter a.i./Bestuurslid Stichting Indigo, onder meer de gelijknamige
tentoonstelling in het Tropenmuseum (1983-heden).
Voorzitter Amsterdam Versierd, monumentenzorg (1984-1994).
Bestuurslid Stichting Openbaar Kunstbezit, Weesp (19?).
Voorzitter Stichting De Revisor, literair tijdschrift, Amsterdam (19?).
Bestuurslid Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven, later: Lid van de Academieraad (College van Toezicht),
The Design Academy (1988-2000).
Lid van de Commissie van Bijstand en Advies van het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden (1990-1996).
Bestuurslid Het Residentie-Orkest, Den Haag (1991-1993).
Lid/waarnemend Voorzitter van het College van Toezicht, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (1991-2002).
Secretaris Het Nederlands Vormgevingsinstituut, Amsterdam (1992-1999).
Organisator "Weekendje Wolkenkrabber", Victorieplein Amsterdam, multidisciplinaire ontmoetingen (1992-heden).
Vice-voorzitter/Secretaris Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam (1993-1999).
Bestuurslid Vereniging voor Internationale Culturele Betrekkingen, Amsterdam (1994-1998).
Initiator "De Wolkenkrabberprijs", bestemd voor afgestudeerden The Design Academy, Eindhoven (1994-1998).
Lid Raad van Advies en Bijstand Nationale Stichting De Nieuwe Kerk, Amsterdam (1994-2000).
Lid Raad van Advies Stichting Vedute, architectonische boeken, Amsterdam (1994-2001).
Bestuurslid, later voorzitter, Het Toneel Speelt, Amsterdam (1995-2005).
Adviseur Amsterdamse Kunstraad (1996).
Moderator: enkele malen bij het Vormgevingsinstituut en bij "The Valid Product", Sandberg-instituut (1997).
Voorzitter van de Commissie Oeuvreprijzen, Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam (1998).
Lid jury Capilux-Alblasprijs 1998.
Lid jury vormgevingsprijzen Amsterdams Fonds voor de Kunst (1999, 2000).
Bestuurslid Stichting Praalwagens, Amsterdam (1999-2001).
Bestuurslid Stichting Françoise van den Bosch, Amsterdam (1999-heden).
Lid Raad van Advies Dutch Originals, Amsterdam (2000).
Voorzitter redactieraad Stichting Auping Foundation, Deventer (2000-2002).
Adviseur Stichting Visioen en Visie, Amsterdam (2001-heden).
Adviseur Stichting Zetel, Amsterdam (2001-heden).
Adviseur, later bestuurslid, Stichting Stage of the Arts (2001 - 2005).
Adviseur Atlantis Zoo, kunstproject (2003-heden).
Adviseur Stroom der Zotheid, kunstproject rond Erasmus (2007 - heden).
Lid Raad van Advies Het Nederlands Affichemuseum, Hoorn (2003-heden).
Bestuurlid .ekwc, Europees Keramisch Werkcentrum, Den Bosch (2005 - 2007).
Medewerking aan Stop Making Sense (Curatorenprogramma, 2009).
Voorzitter jury Françoise van den Bosch Prijs 2010.
Bestuurslid Stichting Ipermestra (2010 - ).
Adviseur Witkar 2.0 (2009 - ).


Gastdocentschappen, onder andere bij AKI, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Reinwardt Academie Amsterdam,
Erasmus Universiteit, Rietveld Academie, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Katholieke Universiteit Brabant.
Diverse malen Gecommitteerde bij eindexamens. Zeker honderd toespraken, lezingen, openingen.

Publicaties (bezoldigd)
Auteur van diverse artikelen en columns in onder andere:
Blad, Creative, Milieu Magazine en Mr.
Mede eindredacteur: Communicatie '97, Kluwer
Bedrijfswetenschappen (1987).
Initiator en co-acteur: Vijfentwintig jaar sociale communicatie,
Kluwer Bedrijfswetenschappen (1992).
Mede-initiator Handboek Milieucommunicatie, Samsom (1993)
Publicaties (onbezoldigd)
Auteur van diverse artikelen in onder andere: Adformatie, Ariadne, Nieuws-Tribune,
Revue der Reclame, Trouw, Art Directors Annual en Vormberichten (1956-heden).
Mentor van De geschiedenis van de reclame, De geschiedenis van de collectieve reclame en De geschiedenis van Prad .
Drie boeken van de hand van drs. Wilbert Schreurs (resp. 1989, 1990, 1999).
Co-auteur: Stilstaande beelden. Ondergang en opkomst van de fotografie, Boekmanstudies (1995).
Co-auteur: Grafische verleiders, affiches van PTT, 1920 tot heden (1997).
Auteur: verschillende artikelen en voorwoorden, onder andere in catalogi Eduard Hermans in Brazilië (1986)
en Premsela Present - Designers design for a designer (1996).
Publicaties (onbezoldigd) onder meer:
in Brazilië (1986), Premsela Present - Designers design for
a designer (1996), Zicht op design (2007), Zonder wrijving geen glans (Curatorenprogramma Het Proces, 2009).
Auteur: Pak me beet. Voer me verder. (2007)
Auteur: Wim Crouwel (in de serie Roots, 2008)
Columns in het internettijdschrift Cosimo (2007 - 2009)