Het Nederlands Zuivelbureau maakt in diverse jaarverslagen melding van vlaflipcampagnes.

Over 1963:
Samenbundeling van krachten kon voor 1963 wederom met de Algemene Vereniging voor Melkvoorziening (A.V.M.) worden bereikt. Opzet hiervan vormden een serie advertenties in dagbladen en verspreiding van reclamemateriaal voor winkels en melkwagens. De campagne had als onderwerp een gecombineerde afzetbevordering van vanillevla en yoghurt. Teneinde deze voor de gehele campagne op smakelijke wijze aan elkaar te koppelen, werd de zgn. vla-flip ge´ntroduceerd, die in zeer korte tijd grote populariteit verkreeg. Niet in de laatste plaats waarschijnlijk door de aandacht die redactioneel door diverse dag- en damesbladen aan dit gerecht werd besteed. In het najaar werd de campagne voortgezet, waarbij het aantal combinatiemogelijkheden van de vlaflip (die in feite legio zijn) werd uitgebreid.

Over 1966:
Op de middelen beschikbaar voor het verlenen van bijdragen aan regionale acties ten behoeve van melkproducten, werd voor de volgende campagnes een beroep gedaan [...]:
4. Vlaflip actie
Op verzoek van en in samenwerking met zuivelbedrijven in Midden-Gelderland en in de Achterhoek.

Over 1967:
Door de uitstekende demonstratiemogelijkheden leende de vlaflip zich bij uitstek voor het hanteren van het medium televisie. Onder het motte: 'zo maakt u in een wip een verrukkelijke vlaflip' startte in maart deze campagne, in totaal bestaande uit 13 uitzendingen in een periode van 10 weken. In de maanden november en december werden opnieuw 14 uitzendingen aan dit gerecht gewijd. Gedurende de beide acties zorgden advertenties in de dagbladen voor de nodige ondersteuning. [De STER wordt in 1967 NL werkelijkheid. Het aantal uitzendingen is nog jarenlang minimaal, pm]

Over 1968:
Ten behoeve van de vlaflip, chocolademelk en yoghurt werden kortlopende landelijke acties gevoerd via de televisie met advertentieondersteuning in dag- of damesbladen. De eerstgenoemde actie vond zowel in het voorjaar als in het najaar plaats. [...] In samenwerking met het zuivelbedrijfsleven werden diverse regionale campagnes uitgevoerd. De landelijke najaarsactie voor vla flip van 15 september tot en met 29 oktober werd ondersteund door een dito actie in Limburg. Een daarbij ingelaste kleurwedstrijd voor kinderen leverde 9000 inzendingen op. Op lokale schaal werden vlaflip inhaakacties gevoerd in Deventer en Bergen op Zoom.

Over 1970:
De afzet van vla ontwikkelde zich evenals in voorgaande jaren voorspoedig. Overwegende dat de inperking van het budget Nederland een volledige campagne niet toestond voerde het bureau een radiocampagne van 80 uitzendingen om het begrip vlaflip levend te houden.

Over 1971:
De radiocampagne in 1971 voor de vlaflip, met 100 reclame-uitzendingen had ten doel dit begrip levens te doen houden - het woord is inmiddels opgenomen in het Nederlands taaleigen - en de in het verleden behaalde resultaten te consolideren.

Over 1972:
In het verslagjaar werd gestart mer een nieuwe aanpak voor het onder de aandacht houden van de vlaflip als toetje. Via 90 radiocommercials - meest rond het nieuws van 7 en 8 uur 's morgens op Hilversum 1 en 2 - werden alle jarige Nederlanders op de betreffende uitzenddag gefeliciteerd met hun verjaardag. De algemene benadering werd op bepaalde dagen onderbroken door een speciale felicitatie voor een bekende Nederlander die op die dag jarig was en had meegedeeld geen bezwaar te hebben tegen de felicitatie. In het najaar werd de algemene aanpak in die zin gewijzigd dat gebruik werd gemaakt van gefingeerde jarigen.

Over 1973:
De in totaal 90 radiocommercials in de maanden maart, april, mei, september, oktober en november op Hilversum 1 en 2, geconcentreerd rond de tijden 7,8 en 11 uur hadden ten doel de bekendheid met deze gebruiksmogelijkheid van zuivelproducten op aanvaardbaar niveau te handhaven. De vlaflipcommercials waren evenals in 1972, gekoppeld aan het begrip verjaardag.

Met dank aan Aad Vernooij, Nederlandse Zuivel Organisatie